Tổng Hợp

Sổ Nhật Ký Chung Là Gì – Cách Ghi Sổ Nhật Ký Chung

Sổ nhật ký chung là gì? Sổ cái là sổ cái tổng hợp ghi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính diễn ra theo trình tự thời gian, đồng thời phản ánh mối quan hệ qua lại của các tài khoản (kỳ hạn kế toán) để phục vụ cho việc ghi sổ cái. Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung được dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.

Cách ghi sổ nhật ký chung

so-nhat-ky-chung-3-a1-thanglongcitydaimo-vn

1. Nguyên tắc và đặc điểm cơ bản của hình thức ghi sổ nhật ký chung.

Trước khi tìm hiểu hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký thông thường, chúng ta cần nắm được những nguyên tắc và đặc điểm cơ bản của hình thức sổ nhật ký thông thường.

Đặc điểm cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính xảy ra đều phải ghi sổ nhật ký, trong đó nhấn mạnh vào sổ nhật ký chung, trình tự phát sinh và nội dung kinh tế của nghiệp vụ đó (chế độ kế toán Sau đó theo từng nghiệp vụ Các nghiệp vụ diễn ra ghi số liệu vào sổ nhật ký trên sổ cái.

Hình thức kế toán Nhật ký chung bao gồm các loại hình chủ yếu sau:

– nhật ký thông thường, nhật ký đặc biệt;

– sổ cái;

– Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

2. Hướng dẫn cách lưu nhật ký chung

Sau đây là hướng dẫn theo dõi thứ tự ghi sổ kế toán trong sổ Nhật ký chung Kế toán

2.1. Hướng dẫn cách ghi nhật ký thông thường hàng ngày

Lấy chứng từ xác minh làm căn cứ để ghi, trước hết ghi các nghiệp vụ đã xảy ra vào sổ cái, sau đó căn cứ vào số liệu đã ghi trên sổ cái, vào tài khoản theo quy định sau: Đối tượng kế toán phù hợp, nếu đơn vị mở. sổ phụ và thẻ phụ đồng thời ghi sổ nhật ký chung Các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào sổ phụ và thẻ tài khoản phụ có liên quan.

Trường hợp đơn vị mở sổ nhật ký đặc biệt thì hàng ngày đơn vị sẽ ghi nghiệp vụ vào sổ nhật ký đặc biệt có liên quan kèm theo chứng từ ghi sổ làm căn cứ hạch toán. Định kỳ (3, 5, 10 … ngày) hoặc cuối tháng, tùy theo khối lượng nghiệp vụ đã phát sinh, tổng hợp theo từng sổ nhật ký chuyên biệt, ghi số liệu vào tài khoản thích hợp trên sổ cái, sau khi loại trừ số trùng lặp, như các nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).

2.2. Hướng dẫn cách lập sổ nhật ký chung cuối tháng, quý, năm.

Cuối tháng, quý, năm, số liệu được cộng vào sổ cái và lập bảng cân đối kế toán. Sau khi kiểm tra, số liệu ghi trên sổ tài khoản và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ sổ tài khoản con và thẻ tài khoản con) được sử dụng để lập báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, tổng số các khoản phải đòi và các khoản ghi có trên bảng cân đối kế toán phải bằng tổng số các khoản ghi nợ và ghi có trên sổ nhật ký chung (hoặc sổ nhật ký chung và các bút toán khác). các tạp chí đặc biệt sau khi lặp lại số trên các tạp chí đặc biệt) cùng kỳ.

3. Các mẫu và hướng dẫn cách làm nhật ký thông thường do nhà nước quy định

Hình thức nhật ký chung theo Thông tư 200

(Áp dụng cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và lớn theo Mẫu S03a-DN Thông báo số 200/2014 / tt-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2104)

so-nhat-ky-chung-3-a2-thanglongcitydaimo-vn

Hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 133

(Theo Sổ tay S03a-Đnn Thông tư 133/2016 / TT-BTC ngày 26/8/2016 dành cho DNNVV)

so-nhat-ky-chung-3-a3-thanglongcitydaimo-vn

Hướng dẫn cách ghi nhật ký bình thường

– Cột Ghi ngày, tháng: là ngày ghi vào sổ nhật ký chung nghiệp vụ kinh tế.

– Số cột: là sổ đánh số của tài liệu, ví dụ:

+ là số hóa đơn

+ Số lượng các khoản thanh toán đến và đi

+ Số lượng Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho

+ Số lượng thư báo ghi nợ, thư báo ghi có

+ Hạch toán số lẻ

– Cột ngày, tháng: là ngày ghi trên hóa đơn, chứng từ kế toán.

– Cột Mô tả: Nội dung chung nhất của nghiệp vụ kinh tế kết quả. Đảm bảo nó ngắn gọn, xúc động và dễ hiểu

– Cột Ghi Sổ Cái: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ Cái.

– Trường số dòng: Nhập số dòng của Nhật ký chung

– Cột số tài khoản tương ứng: ghi theo thứ tự các tài khoản kinh tế đã sử dụng để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế.

Lưu ý: Khi mua hàng – phản ánh: mua gì? Ai / đã hoặc chưa trả tiền?

– Cột ghi sổ cái: Đánh dấu các nghiệp vụ đã ghi vào sổ Nhật ký chung và sổ cái.

– Dòng số cột: Thứ tự dòng ghi sổ Nhật ký chung.

– Cột số tài khoản tương ứng: ghi theo thứ tự các tài khoản kinh tế đã sử dụng để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế.

Lưu ý: Ghi nợ trước, ghi có sau

– Cột Nợ: Là nơi ghi giá trị tiền mặt của tài khoản bên Nợ.

– Cột là: Là giá trị tiền tệ ghi trên TK Có

Trên đây là những thông tin về sổ nhật ký chung và cách ghi sổ. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button