Tổng Hợp

Quan hệ pháp luật là gì?

Các quy phạm pháp luật ra đời nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội. Các quan hệ xã hội này được viết thành văn bản quy phạm pháp luật và trở thành quan hệ pháp luật. Cũng như vậy, các mối quan hệ pháp luật trong các lĩnh vực rất rộng lớn và phong phú. Vậy quan hệ pháp luật là gì? Các nội dung khác liên quan đến quan hệ pháp luật như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

quan-he-phap-luat-la-gi-4-docx-a10-thanglongcitydaimo-vn

1. Khái niệm quan hệ pháp luật là gì?

– Quan hệ pháp luật là toàn bộ những quan hệ xã hội được xác lập, tồn tại và phát triển cho đến khi chấm dứt thông qua các quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của pháp luật.

– Quan hệ pháp luật là tất cả các quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội nảy sinh giữa con người với nhau cả trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, không phải mọi quan hệ pháp luật đều là quan hệ pháp luật. Đối với chỉ những quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh thông qua quy phạm pháp luật mới có thể được coi là quan hệ pháp luật. Khi đó, các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật sẽ được quy định những quyền và nghĩa vụ nhất định, được pháp luật bảo vệ bình đẳng.

Các mối quan hệ pháp luật dựa trên các tiêu chí khác nhau được phân loại khác nhau. Đặc biệt ở Việt Nam, các quan hệ pháp luật được phân loại theo đối tượng và phương thức điều chỉnh: bao gồm các quan hệ pháp luật dân sự, hình sự, lao động, hành chính…

2. Các yếu tố của quan hệ pháp luật

Các yếu tố cấu thành một quan hệ pháp luật, bao gồm: chủ thể, khách thể và nội dung. như sau:

chủ thể của quan hệ pháp luật

Chủ thể của quan hệ pháp luật là cá nhân, tổ chức có quyền hạn và năng lực pháp luật, có thể thông qua và tham gia vào quan hệ pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của họ được pháp luật bảo vệ. Nước Pháp. ở đó:

Năng lực pháp luật của cá nhân là năng lực của cá nhân đó được hưởng các quyền và nghĩa vụ dân sự.

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là năng lực của cá nhân xác lập, thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự thông qua hành vi của mình.

+ Năng lực pháp luật dân sự và năng lực của tổ chức sẽ được xác định khi tổ chức đó được thành lập theo quy định của pháp luật, còn quan hệ pháp luật mất đi do phá sản, giải thể.

đối tượng của quan hệ pháp luật

Khách thể của quan hệ pháp luật là đối tượng, mục đích mà chủ thể theo đuổi khi tham gia vào quan hệ pháp luật. Đối tượng của quan hệ pháp luật có thể là giá trị tài sản, giá trị vật chất, giá trị đạo đức khác hoặc có thể là quyền tài sản, quyền nhân thân.

Nội dung của quan hệ pháp luật

Nội dung của quan hệ pháp luật là quyền và nghĩa vụ mà các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật được hưởng do pháp luật quy định. ở đó:

+ Quyền: Chủ thể pháp luật có thể thực hiện quyền của mình bằng cách thực hiện hoặc không thực hiện hành vi tố tụng đối với chủ thể khác.

Nghĩa vụ: Chủ thể pháp luật phải hành động hoặc không được hành động và điều chỉnh hành động của mình phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sự khác nhau giữa quan hệ pháp luật và quy phạm pháp luật

– Để hiểu rõ hơn quan hệ pháp luật là gì, chúng ta cần phân biệt nó với các quy phạm pháp luật. Theo đó, quy phạm pháp luật là những quy tắc hành vi chung, bắt buộc do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh hành vi của các chủ thể pháp luật, điều chỉnh các quan hệ xã hội, được nhà nước bảo vệ và bảo đảm thực hiện.

Vì vậy, quy phạm pháp luật là phương tiện nhà nước điều chỉnh các quan hệ pháp luật.

Trên đây là những gì chúng tôi tổng hợp và gửi đến bạn đọc về vấn đề quan hệ pháp luật là gì. Trên thực tế, việc phát hiện các mối quan hệ pháp luật giúp chúng ta điều chỉnh hành vi của mình một cách phù hợp khi tham gia vào các mối quan hệ xã hội một cách hợp pháp. Chúng tôi luôn có ý thức tuân thủ cao khi chúng tôi thực hiện các hành động của mình.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button