Tổng Hợp

Nguyên mẫu prototype là gì, nó hoạt động như thế nào và tại sao nó lại quan trọng trong Javascript?

Prototype là một kiến ​​thức cơ bản bắt buộc phải học và nắm vững đối với những người mới làm quen với Javascript. Thuật ngữ này được nhắc đến rất nhiều trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là trong Javascript.

Để hỗ trợ người mới thêm thông tin và kiến ​​thức, Bizfly sẽ giải đáp những thắc mắc liên quan đến prototype là gì, cách thức hoạt động và tầm quan trọng của nó đối với Javascript trong bài viết dưới đây.

Prototype là gì?

prototype-la-gi-3-a-thanglongcitydaimo-vn

Về cơ bản, Prototype là một cơ chế quan trọng để thực hiện mô hình OOP của ngôn ngữ lập trình Javascript. Trong cơ chế này, một đối tượng javascript kế thừa các thuộc tính của một đối tượng khác.

Mọi đối tượng trong javascript đều có một nguyên mẫu kế thừa các thuộc tính và phương thức từ nguyên mẫu đi kèm.

Nói cách khác, nguyên mẫu là một đối tượng tồn tại trong javascript và được gọi là đối tượng nguyên mẫu. Đừng nhầm lẫn nó với các thuộc tính nguyên mẫu có trong các hàm.

Cách thức hoạt động của nguyên mẫu

Với những kiến ​​thức xoay quanh Prototype, chúng ta không thể bỏ qua cách thức hoạt động của nó, trong bài viết này, Bizfly sẽ tập trung vào khả năng thêm các thuộc tính của nguyên mẫu và cách tìm chúng.

Khả năng thêm nguyên mẫu.properties

Đầu tiên, người lập trình sử dụng các hàm tạo để khởi tạo các đối tượng. Sau khi hàm được khởi tạo thành công, javascript engine sẽ tiến hành thêm các thuộc tính nguyên mẫu vào hàm. Các thuộc tính này sẽ trỏ trực tiếp đến đối tượng nguyên mẫu của hàm.

Nói một cách đơn giản, một hàm sẽ gửi một yêu cầu đến một phương thức khởi tạo. Sau đó, nó nhận được yêu cầu, bắt đầu xử lý và trả về cá thể tương ứng.

Cách các công cụ Javascript tìm thuộc tính nguyên mẫu

Ngoài khả năng thêm các thuộc tính nguyên mẫu, cách công cụ javascript tìm kiếm các thuộc tính nguyên mẫu cũng rất nhiều thông tin. Khi bạn cố gắng truy cập thuộc tính của một đối tượng, công cụ javascript sẽ tìm kiếm thuộc tính bạn cần trên đối tượng. Nếu thuộc tính tồn tại, kết quả sẽ được xuất ra ngay lập tức.

Ngược lại, khi thuộc tính không xuất hiện trên đối tượng, công cụ javascript thực hiện tìm kiếm và kiểm tra thuộc tính trong đối tượng nguyên mẫu, tức là đối tượng nguyên mẫu hoặc đối tượng kế thừa nó.

Khi tìm thấy thuộc tính mong muốn, hệ thống sẽ hiển thị kết quả, nếu không tìm được thì người dùng sẽ nhận được thông báo “không xác định”.

Tại sao nguyên mẫu lại quan trọng trong JavaScript?

Prototype có các thuộc tính và tính năng tuyệt vời và được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong Javascript. Nói đến tầm quan trọng của nó, bạn không thể bỏ qua cơ chế kế thừa và khả năng truy cập các đối tượng.

Đây là lý do tại sao Prototypes không thể thiếu trong Javascript.

prototype-la-gi-3-a2-thanglongcitydaimo-vn

cơ chế kế thừa

Trước tiên Bizfly sẽ giới thiệu cơ chế kế thừa – một trong những thuộc tính quan trọng của nguyên mẫu. Như tên cho thấy, các nguyên mẫu cung cấp tính kế thừa trong Javascript. Javascript trong các phiên bản kể từ ES5 không có khái niệm về các lớp, vì vậy nó không

Để có thể kế thừa, người lập trình cần sử dụng các nguyên mẫu. Thuộc tính này cho phép kế thừa dựa trên nguyên mẫu. Vì vậy, để có thể kế thừa trong Javascript, lập trình viên cần tạo một hàm, bạn chỉ cần thêm các thuộc tính và phương thức trong thuộc tính nguyên mẫu.

Tại thời điểm này, instance được tạo từ constructor trên sẽ chứa các thuộc tính và phương thức được xác định trước.

Khả năng truy cập thuộc tính đối tượng

Nguyên mẫu cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc truy cập các thuộc tính và phương thức của một đối tượng. Đối tượng nguyên mẫu được gọi là “đối tượng cha” – chứa địa chỉ của các thuộc tính và phương thức kế thừa.

Do đó, khi một lập trình viên gọi một thuộc tính của một đối tượng, Javascript đầu tiên sẽ tìm kiếm trong các thuộc tính riêng lẻ của đối tượng. Nếu nó không thể tìm thấy nó, nó sẽ chuyển sang tìm kiếm trên nguyên mẫu của đối tượng, v.v., đến nguyên mẫu của đối tượng nguyên mẫu, v.v.

prototype-la-gi-3-a3-thanglongcitydaimo-vn

Một vòng lặp lặp đi lặp lại như vậy được gọi là chuỗi nguyên mẫu của Javascript. Thuộc tính nguyên mẫu có trong vòng lặp và hàm này góp phần vào cơ chế kế thừa dựa trên nguyên mẫu của Javascript.

Nguyên mẫu đóng một vai trò quan trọng trong prototype là gì. Đối tượng này hỗ trợ rất nhiều cho các lập trình viên sử dụng ngôn ngữ Javascript, đặc biệt là các phiên bản cũ. Biết được nguyên mẫu là gì sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình lập trình, tạo và phát triển các sản phẩm kỹ thuật.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button