Tổng Hợp

Phủ Định Biện Chứng Là Gì? Tìm Hiểu Đặc Điểm Của Phủ Định Biện Chứng

Thế giới luôn thay đổi và phát triển, các sự vật, hiện tượng trong thế giới luôn thay thế nhau. Sự thay thế này được gọi là phủ định. Có phủ định làm ngừng phát triển, nhưng cũng có phủ định tạo tiền đề cho sự phát triển của sự vật, hiện tượng, đó là phủ định biện chứng. Vậy, phủ định biện chứng là gì? Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây.

Phủ định biện chứng là gì? Ví dụ

Theo sách giáo khoa triết học Mác – Lênin, phủ định biện chứng là một phạm trù triết học, dùng để chỉ sự phủ định bản thân, là mắt xích trong quá trình sản sinh ra cái mới, cái mới tiến bộ hơn cái cũ.

phủ định biện chứng là gì -a3-thanglongcitydaimo.vn

Phủ định biện chứng là gì?

Phủ định biện chứng dùng để chỉ sự thay thế một dạng tồn tại nhất định bằng một dạng tồn tại khác trong quá trình tồn tại, phát triển và tiêu vong của sự vật, hiện tượng nhất định. Tuy nhiên, trong xã hội, phủ định chỉ là sự phá hủy cái cũ, không tạo tiền đề cho sự tiến bộ mà là lực lượng phủ định từ bên ngoài đưa vào cấu trúc của sự vật. Có nghĩa là phủ định chính mình là phủ định tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp theo, cái mới ra đời thay thế cái cũ.

Phủ định biện chứng dùng để chỉ sự phủ định tạo điều kiện, tiền đề cho sự phát triển của sự vật.

Các ví dụ về phủ định biện chứng:

Quá trình “hạt nảy mầm”, sự nảy mầm xuất phát từ hạt, sự ra đời của nó là sự phủ định cơ bản của hạt. Vì vậy, loài vẫn tiếp tục quá trình tồn tại và phát triển.

Quả trứng là xác nhận ban đầu rằng lần nở âm đầu tiên sẽ tạo ra gà con. Sau đó, qua quá trình phủ định lần thứ hai, gà con lớn lên và đẻ nhiều trứng. Đây là kết quả của phủ định của phủ định. Sự phát triển biện chứng của phủ định biện chứng là sự thống nhất giữa đào thải, kế thừa và phát triển. Vượt qua mọi tiêu cực sẽ loại bỏ những vấn đề cũ, lỗi thời và tạo ra những vấn đề mới, phù hợp hơn.

Nêu đặc điểm của phủ định biện chứng?

Nêu đặc điểm của phủ định biện chứng? Nêu đặc điểm của phủ định biện chứng? , … là câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được trong thời gian qua. Phủ định biện chứng là “sự tự phủ nhận”, tức là sự phủ định xuất phát từ nhu cầu tồn tại và phát triển của sự vật. Sự vật chỉ có thể tồn tại và phát triển nếu vượt qua được những hình thức cũ và tồn tại dưới những hình thức mới. Khách quan tiêu cực

phủ định biện chứng là gì -a4-thanglongcitydaimo.vn

Nêu đặc điểm của phủ định biện chứng?

Quá trình phủ định biện chứng là một quá trình bao trùm, trong đó các yếu tố nội dung cũ được kế thừa dưới hình thức mới, giúp duy trì và phát huy vai trò tích cực của chúng đối với sự phát triển của sự vật. Hiện tượng. Đặc điểm của phủ định biện chứng là:

Tính khách quan: Do bản thân sự vật có tính chất phủ định. Tức là giải quyết những mâu thuẫn nội tại. Mọi sự vật đều có phương thức phủ định của nó, phương thức này phụ thuộc vào việc giải quyết các mâu thuẫn của chính chúng. Điều này cũng có nghĩa là, phủ định biện chứng không thuộc về ý chí, ý chí của con người. Con người chỉ có thể hành động theo quy luật phát triển của sự vật, làm cho quá trình tiêu cực diễn ra nhanh hơn hoặc chậm hơn.

Tính kế thừa: Phủ định biện chứng là kết quả của quá trình phát triển tự thân của sự vật, không thể là sự tiêu vong, diệt vong của sự vật cũ. Cái mới chỉ có thể ra đời trên cơ sở cái cũ. Cuộc sống mới không phải loại bỏ hoàn toàn cái cũ mà là cập nhật có chọn lọc những mặt có liên quan; loại bỏ những tiêu cực cũ, lạc hậu và những yếu tố cản trở sự phát triển. Vì vậy, phủ định biện chứng cũng có tính chất khẳng định.

Phủ định biện chứng hoạt động như thế nào?

Sự ra đời và tồn tại của các sự vật, hiện tượng đã tự xác lập nên. Trong quá trình vận động của sự vật sẽ xuất hiện những nhân tố mới thay thế những nhân tố cũ, đồng thời xảy ra sự phủ định biện chứng. Điều đó biến mất và một cái gì đó mới thay thế, và những mặt tích cực vẫn được giữ nguyên. Nhưng điều mới này sẽ bị phủ định bởi một điều mới khác.

Thứ đó dường như là một thứ đã có, nhưng không phải là một bản sao hoàn chỉnh, nó được bổ sung thêm những yếu tố mới, và chỉ còn lại những yếu tố tích cực, phù hợp với sự phát triển của nó. Sau khi quá trình phủ định lần thứ hai xảy ra thì sự phủ định của phủ định hoàn thành và vạt mới hoàn thành chu trình phát triển. Sự phát triển của phép biện chứng thông qua những lần phủ nhận biện chứng này là sự thống nhất hữu cơ giữa giữ, lọc và tăng thêm tính tích cực. Vì vậy, sau thời đại của phủ định biện chứng, sự vật sẽ ngày càng phát triển.

phủ định biện chứng là gì -a1-thanglongcitydaimo.vn

Phủ định biện chứng hoạt động như thế nào?

Phạm trù phủ định biện chứng chỉ nói về một giai đoạn, một bước và một giai đoạn phát triển. Với tư cách là phủ định (lần thứ nhất), cái mới cũng chứa đựng khuynh hướng dẫn đến phủ định lần thứ hai – phủ định của phủ định.

Trong sự vận động vĩnh cửu của thế giới vật chất, thời đại phủ định biện chứng là vô tận, cái mới phủ định cái cũ, cái mới trở thành cái cũ, rồi bị cái mới phủ định. Lập lại, sự phát triển của sự vật, hiện tượng vẫn là sự phát triển tiêu cực từ thấp đến cao theo đường “xoắn ốc”. Sau mỗi chu kỳ phủ định của phủ định, cái mới được tạo ra, lặp lại cái cũ nhưng ở cơ sở cao hơn.

Sự phát triển theo đường “xoắn ốc” là biểu hiện rõ nhất các đặc điểm của quá trình phủ định biện chứng, đó là tính kế thừa, tính lặp lại và tính tiến bộ. Mỗi vòng của đường xoắn ốc sẽ thể hiện sự lặp lại nhưng cao hơn, thể hiện mức độ phát triển cao hơn.

Quy luật, phủ định của phủ định cho thấy sự phát triển của sự vật là do chính các mặt mâu thuẫn của sự vật quyết định. Mọi sự phủ định đều là kết quả của sự đấu tranh và chuyển hoá giữa các mặt đối lập của bản thân sự vật, giữa phủ định và khẳng định. Sự phủ định thứ nhất làm cho cái cũ đối lập với cái khẳng định ban đầu. Trong lần phủ định thứ hai, cái mới với tư cách là phủ định của phủ định đối lập với phủ định và trở thành cái ban đầu, không giống cái cũ mà cao hơn, tốt hơn.

Phủ định của phủ định là sự thống nhất biện chứng của phủ định và khẳng định. Kết quả là tổng hợp những mặt tích cực của sự khẳng định ban đầu và sự phủ định thứ nhất và những giai đoạn trước đó.

Sự tổng hợp này là một bộ lọc các giai đoạn đã qua, phong phú và toàn diện hơn. Kết quả tiêu cực là sự kết thúc của một chu kỳ phát triển và bắt đầu của chu kỳ tiếp theo. Các sự vật, hiện tượng không ngừng phát triển một cách biện chứng, vì vậy mà sự vật mới ngày càng phát triển hơn.

Ý nghĩa và bản chất của phủ định biện chứng

Thực chất của phủ định biện chứng là gì? Phủ định biện chứng có vai trò và ý nghĩa quan trọng, là một khâu tất yếu của sự phát triển của các quan hệ. Phủ định biện chứng có ý nghĩa tạo điều kiện, tiền đề cho sự phát triển của sự vật.

phủ định biện chứng là gì -a2-thanglongcitydaimo.vn

Ý nghĩa của phủ định biện chứng

Phủ định biện chứng tạo điều kiện và tiền đề cho sự phát triển của sự vật, bởi vì phủ định biện chứng chính là phủ định — xuất phát từ nhu cầu tất yếu của sự phát triển. Đồng thời, trong quá trình này, một mặt kế thừa những yếu tố của cái cũ và tạo ra khả năng chơi cái mới với những yếu tố cũ. Mặt khác, khắc phục, khắc phục những hạn chế của cái cũ và giúp cái phát triển lên một tầm cao hơn.

Phủ định biện chứng giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về xu thế phát triển của sự vật, hiện tượng. Có thể thấy, trong quá trình phát triển của sự vật luôn có sự phủ định biện chứng, không phải là một đường thẳng mà quanh co, phức tạp, bao gồm nhiều chu kỳ khác nhau. Và chu kỳ sau luôn tiến bộ hơn chu kỳ trước.

Ngoài ra, phủ định biện chứng còn giúp chúng ta thấy rằng mỗi chu kỳ phát triển của sự vật sẽ có những đặc điểm riêng từ đó có tác động thích hợp đến sự phát triển. Theo quy luật phủ định của phủ định, mọi sự vật luôn xuất hiện cái mới thay thế cái cũ, tiến bộ thay thế cái cũ; cái mới ra đời từ cái cũ nhưng tiến bộ hơn. Vì vậy, trong cuộc sống, ai cũng phải biết kế thừa những tinh hoa cũ, tránh lối sống trong sạch, tiêu cực cũ.

Lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng nghiên cứu bản chất, quy luật, hình thức và phương pháp nhận thức, cũng như vấn đề chân lý. Nó sẽ trả lời những câu hỏi cơ bản của triết học một cách chính xác và toàn diện.

Sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình

Dưới đây là sự khác biệt giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình:

phủ định biện chứng phủ định siêu hình

– Xảy ra do sự phát triển của bản thân sự vật, hiện tượng.

– Không làm mai một sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.

– Sự vật không bị xóa bỏ hoàn toàn mà là cơ sở để nảy sinh ra sự vật mới, tiếp tục tồn tại và phát triển trong sự vật mới.

Xảy ra do những xáo trộn và tác động bên ngoài.

– Xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.

– Sự vật, hiện tượng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, không được tạo ra, không liên quan đến sự vật mới.

Hi vọng những thông tin có trong bài viết trên có thể giúp bạn hiểu thêm về phủ định biện chứng là gì. Nếu các bạn có đóng góp gì cho bài viết thì hãy comment bên dưới chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi đến các bạn trong thời gian sớm nhất nhé!

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button