Tổng Hợp

Git pull là gì? Mô hình hoạt động lệnh Git Pull

Vì lệnh Git Fetch và Git Merge thường xuyên được sử dụng nên Git kết hợp hai lệnh này thành một lệnh đặc biệt gọi là Git Pull. Vậy Git pull là gì? Nó được sử dụng như thế nào? Trong bài viết này, Got It sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan đầy đủ về các lệnh Git Pull.

Xem Thêm: Đào hoa là gì? Người có số đào hoa là tốt hay xấu?

Git pull là gì?

Git Pull là một lệnh được sử dụng để tải xuống dữ liệu từ một kho lưu trữ từ xa và cập nhật kho lưu trữ cục bộ để khớp với dữ liệu đó. Nói cách khác, Git Pull là một lệnh để hợp nhất các thay đổi từ một kho lưu trữ từ xa vào một kho lưu trữ cục bộ.

Về cơ bản, Git Pull là sự kết hợp của hai lệnh, Git Fetch và Git Merge. Trong giai đoạn đầu, Git Pull sẽ thực hiện lệnh Git Fetch trên phạm vi nhánh cục bộ được HEAD trỏ tới. Sau khi tải dữ liệu xuống, Git Pull sẽ bắt đầu quá trình hợp nhất giống như Git Merge. Một cam kết hợp nhất mới được tạo và HEAD cũng được cập nhật để trỏ đến cam kết hợp nhất đó.

git-pull-a9-thanglongcitydaimo-vn

Git Pull là sự kết hợp của hai lệnh Git fetch và Git Merge (nguồn: javatpoint)

Mô hình hoạt động của Git Pull

Bây giờ chúng ta đã hiểu Git Pull là gì, trong phần này, chúng ta sẽ khám phá cách hoạt động của Git Pull. Về cơ bản, Git Pull sẽ hoạt động theo quy trình cơ bản sau:

Thực thi lệnh Git Fetch để tải xuống dữ liệu từ kho lưu trữ từ xa được chỉ định.

Chạy lệnh Git Merge để hợp nhất tham chiếu từ xa và nhắm mục tiêu cam kết hợp nhất cục bộ mới.

Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của Git Pull, chúng ta sẽ phân tích các ví dụ sau:

git-pull-a10-thanglongcitydaimo-vn

Mô hình làm việc của Git Pull (Nguồn: Atlassian)

Giả sử chúng ta có một kho lưu trữ bao gồm một nhánh chính và một nguồn từ xa. Git Pull sẽ tải xuống tất cả các thay đổi từ cả vị trí được chuyển hướng cục bộ và chính. Trong mô hình trên, vị trí tải xuống là E. Git Pull sẽ thực hiện lệnh Git Fetch để “tải” cam kết từ xa được chuyển hướng tại A-B-C. Sau đó, tạo một cam kết hợp nhất cục bộ mới (H) được đồng bộ hóa với các cam kết từ xa A-B-C.

git-pull-a7-thanglongcitydaimo-vn

Theo sơ đồ, H là một cam kết hợp nhất mới (nguồn: Atlassian)

Lệnh Git Pull để đồng bộ hóa kho lưu trữ từ xa với kho lưu trữ cục bộ thường có cấu trúc sau:

git pull gốc nhánh

trong đó origin là tên của kho lưu trữ từ xa và nhánh là nhánh bạn muốn đồng bộ hóa.

Ví dụ: để đồng bộ nhánh chính từ kho lưu trữ từ xa đến kho lưu trữ cục bộ, chúng tôi sẽ sử dụng lệnh sau:

git pull origin master

Các tùy chọn phổ biến trong Git Pull

Giống như bất kỳ lệnh nào khác trong Git, lệnh Git Pull có nhiều tùy chọn giúp sử dụng lệnh một cách tự nhiên và hiệu quả.

git pull <remote>: Lấy bản sao từ xa được chỉ định của nhánh hiện tại và hợp nhất vào bản sao cục bộ. Tùy chọn này giống với lệnh: git fetch origin / git merge origin.

git pull –no-commit: Đây là một tùy chọn Git Pull không có commit. Thực hiện tìm nạp nội dung từ xa, nhưng không tạo cam kết hợp nhất mới.

git pull –rebase: Tùy chọn này là Git Rebase để giúp nhanh chóng hợp nhất các nhánh từ xa và cục bộ.

git pull –verbose: Cung cấp đầu ra dài dòng để hiển thị chi tiết tải xuống và hợp nhất.

Sự khác biệt giữa Git Pull và Git Fetch

Trong Git, Git Pull và Git Fetch là hai lệnh có chức năng tương tự nhau. Cả hai đều được sử dụng để tải xuống dữ liệu mới từ các kho lưu trữ từ xa. Tuy nhiên, Git Fetch thường được coi là một phiên bản an toàn hơn của Git Pull.

git-pull-a8-thanglongcitydaimo-vn

Cả Git Pull và Git Fetch đều tải xuống dữ liệu từ các kho lưu trữ từ xa (nguồn: ToolsQA)

Git Fetch chỉ tải xuống nội dung từ kho lưu trữ từ xa mà không thay đổi trạng thái của kho lưu trữ cục bộ. Đồng thời, Git Pull sẽ tải xuống nội dung và cố gắng thay đổi trạng thái của kho lưu trữ cục bộ để phù hợp với nó. Điều này có thể dẫn đến xung đột hợp nhất trong Git.

Việc sử dụng Git Fetch thường được sử dụng khi có nhiều người làm việc trên cùng một chi nhánh. Và chỉ nên sử dụng Git Pull khi chỉ có một người làm việc trên nhánh để tránh xung đột. Bạn chỉ nên sử dụng các lệnh Git Pull trên một thư mục làm việc sạch (không có các thay đổi đã cam kết).

Xem Thêm: Cardio là gì? 23 bài tập Cardio hiệu quả để giảm cân và đốt cháy chất béo

Trên đây là tổng quan về lệnh Git Pull trong Git. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu Git Pull là gì và cách hoạt động của Git Pull. Nếu bạn muốn trở thành một lập trình viên, hãy xem Git Pull ngay!

Cập nhật nhiều thông tin hữu ích hơn tại Thăng Long City Đại Mỗ!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button